Ročný archív : 2017

Home/2017

Oznam

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že od 22.12.2017 (t. j. piatok) do 01.01.2018 (t.j. pondelok) bude obecný úrad v Nezbudskej Lúčke z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ. Ďakujeme za pochopenie. Oznam zatvorený úrad
Čítať viac

ZRUŠENÝ – Vianočný koncert so skupinou AYA na podporu MŠ

KONCERT ZRUŠENÝ Materská škola Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert so skupinou AYA na podporu Materskej školy. Koncert sa uskutoční dňa 19.12.2017 (utorok) o 16:00 hod. v sále Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka. Predskokanmi skupiny AYA budú deti z "našej" Materskej školy. Vstupné je dobrovoľné a výťažok z podujatia a tomboly bude venovaný
Čítať viac

Oznam od spoločnosti SPP

Spoločnosť SPP, a. s. oznamuje občanom obce Nezbudská Lúčka, že dňa 9.12. 2017 (sobota) sa bude vykonávať odpočet plynomerov. Žiadajú občanov, aby svoje plynomery sprístupnili pre odpočtára (odstránili dočasne vlastné zámky). Odpočet plynu začne približne o 9:00 hod. a v ideálnom prípade do 12:00 hod. bude celá obec odčítaná. Odpočet vykonáva zamestnankyňa slovenskej
Čítať viac

Stretnutie s Mikulášom 2017

Obecný úrad Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční v sobotu 9. decembra 2017, v  sále Kultúrneho domu o 15:00 hod. Svojim programom nás bude zabávať Divadlo zo šuflíka a samozrejme príde aj Mikuláš, ktorý sa na deti už veľmi teší a tým poslušným nadelí aj sladkú
Čítať viac

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru vydali brožúru, ktorá sa venuje problematike násilia páchaného na ženách. Chce tým širokú verejnosť informovať o tom, čo je to násilie, aké druhy násilia existujú a ako ich rozpoznať. Približuje tiež trestnoprávnu rovinu násilia, to ako násiliu zamedziť a ako môže pomôcť polícia. Bližšie informácie
Čítať viac

Verejná vyhláška – Územný plán VÚC Žilinského kraja

Okresný úrad Žilina, odb. starostlivosti o životné prostredie vydáva verejnú vyhlášku - oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja" (viď príloha) Obecný úrad Nezbudská Lúčka v súvislosti s vyššie uvedenou verejnou vyhláškou informuje verejnosť, že do oznámenia môže nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy
Čítať viac

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie: Ľubomír Hlušek

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 37, 62,
Čítať viac