Denný archív : 4. októbra 2017

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, v súlade s ustanovením § 36, 61 stavebného zákona dodatočne oznamuje začatie zlúčeného územného a
Čítať viac

Deň otvorených dverí v tuneli Považský Chlmec

Národná diaľničná spoločnosť  Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v tuneli Považský Chlmec, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. októbra 2017. Celý koncept akcie je pripravený na základe kampane Bezpečne v tuneli, ktorou organizátori chcú širokú verejnosť upozorniť a poučiť o možných rizikách pri prejazde tunelom. Koncepcia  je postavená na tom, aby sa ľuďom čo
Čítať viac