Mesačný archív : marec 2018

Home/2018/marec

Firma JUKKA – predaj stromčekov k výsadbe

Firma JUKKA oznamuje, že v pondelok 9.apríla 2018  v čase  15.30 - 16.00 hodiny bude v našej obci na zákrute pri kontajneroch na triedený odpad predávať nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ringloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič
Čítať viac

Verejná vyhláška – Zámer prevyhlásenia chránených stromov „Lipy v Nezbudskej Lúčke“

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán miestnej štátnej správy oznamuje zámer prevyhlásenia ochrany chránených stromov "Lipy v Nezbudskej Lúčke v k.ú. Nezbudská Lúčka. Viac informácií v prílohe: Verejná vyhláška - prevyhlásenie chránených stromov
Čítať viac

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Mesto Vrútky, ako poverený stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutých orgánom začatie územného konania ("Optický kábel v úseku Varín (Dubná skala) - Vrútky - Banská Bystrica I. časť: Varín (Dubná skala) - Čremošné" a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2018
Čítať viac

Verejná vyhláška: Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 416/2001 oznamuje vlastníkovi nepovolenej stavby, Daniele Antošovej, bytom 013 24 Nezbudská Lúčka a účastníkom konania, že na základe žiadosti  Ľubomíra Soliša o predĺženie lehoty výzvy na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní o nepovolenej stavbe:
Čítať viac

AGRA-VÁH, s. r. o. – vyplácanie nájomného za pôdu

AGRA – VÁH, s.r.o., Martinčekova 1043, Varín  týmto oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorené nájomné zmluvy o prenájme pozemkov, že dňa 23. marca – v piatok v čase od  10.00  –  11.00 hod. sa bude vyplácať nájomné za pôdu v priestoroch Obecného úradu v Nezbudskej Lúčke. Je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. V prípade preberania nájmu za inú
Čítať viac

Veľká jarná brigáda 14.4.2018

Obecný úrad Nezbudská Lúčka pozýva všetkých občanov na Veľkú jarnú brigádu v obci, ktorá sa uskutoční dňa 14.4.2018 so stretnutím o 8:00 pri Kultúrnom dome Nezbudská Lúčka. "Ak Vám záleží na čistote našej obce, pridajte sa a spoločne ju vyčistíme!" Tešíme sa na Vás Plagát - Obecná brigáda 14.4.2018
Čítať viac

Verejná vyhláška – Rekonštrukcia vonkajšieho elektrického vedenia

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD, a. s.) ako majiteľ a prevádzkovateľ existujúceho elektrického 110 kV vedenia č. V7718 a č. V7717 v úseku Stráňavy - Dubná Skala, plánuje rekonštrukciu vedení, ktoré prechádzajú okresom Žilina, k.ú. Stráňavy, Strečno, Nezbudská Lúčka a okresom Martin, k.ú. Vrútky. Účelom stavby je zvýšenie spoľahlivosti a
Čítať viac

Výkup zberového papiera

Obecný úrad Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že dňa 28.3.2018 bude firma z Harmaneckých papierní  realizovať výkup zberového papiera. Zber sa uskutoční vo dvore obecného úradu Nezbudská Lúčka v čase od 15:00 – 15:30 hod. Papier treba zviazať do balíkov.   KARTÓN SA NEVYKUPUJE!!!   Na výmenu firma ponúka: Toaletný papier Harmasan  Recyklovaný za 3 kg Toaletný papier  Harmasan Klasik,
Čítať viac