Denný archív : 23. marca 2018

Verejná vyhláška – Zámer prevyhlásenia chránených stromov „Lipy v Nezbudskej Lúčke“

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán miestnej štátnej správy oznamuje zámer prevyhlásenia ochrany chránených stromov "Lipy v Nezbudskej Lúčke v k.ú. Nezbudská Lúčka. Viac informácií v prílohe: Verejná vyhláška - prevyhlásenie chránených stromov
Čítať viac