Mesačný archív : jún 2018

Home/2018/jún

Verejná vyhláška – Vyplácanie náhrady za užívanie poľovného revíru KRIVÁŇ

Poľovnícka spoločnosť Kriváň - Malá Fatra oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ, že dňa 22.6.2018 v čase od 9:30 do 11:00 hodiny bude v hoteli Diana v Stráži vyplácať náhradu za užívanie poľovného revíru. Bližšie informácie a pokyny v prílohe: Verejná vyhláška - poľovníci
Čítať viac

Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní

Obec Nezbudská Lúčka, stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“), ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých   pôsobností  z  orgánov štátnej správy na obce a  vyššie  územné 
Čítať viac