Mesačný archív : október 2018

Home/2018/október

Vyhlásenie VOĽBY hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka

Obecné zastupiteľstvo obce Nezbudská Lúčka Uznesením č. 40/2018 zo dňa 29.10.2018 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) „Voľbu hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka“, ktorá sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu v Nezbudskej Lúčke na
Čítať viac

Obecný úrad zatvorený v dňoch od 29.10.2018 do 2.11.2018

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že dňa 29.10.2018(t. j. pondelok) bude obecný úrad Nezbudská Lúčka z dôvodu konania inventúry ZATVORENÝ. Ďalej obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v dňoch od 30.10.2018 do 2.11.2018 (t.j. utorok - piatok) bude obecný úrad Nezbudská Lúčka z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ. Ďakujeme za pochopenie. Oznam úrad zatvorený 29.10.2018 Oznam úrad zatvorený 30.10.-2.11.2018
Čítať viac

Správa o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy oznamuje, že vo veci stavby cyklodopravná trasa: "Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin mimo cestného telesa I/18 začal správne konanie  vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov
Čítať viac

Halloween party

Halloween party  V našej materskej škole sa uskutoční deň plný zábavy a strašidiel. Všetky naše strašidielka si zatancujú, zúčastnia sa rôznych súťaží a hier, budeme vyrábať rôzne strašidielka, pracovné listy a zažijeme kopec strachu a zábavy.    Kedy?  29.10.2018 (pondelok)     0 18. hod. bude pochod masiek cez našu dedinu za účasti rodičov.            Do MŠ musí prísť každé dieťa v maske  !!!    
Čítať viac

Jesenné prázdniny v materskej škole Nezbudská Lúčka

Riaditeľka materskej školy na základe súhlasu zriaďovateľa Obecného úradu v Nezbudskej Lúčke informuje rodičov, že v našej materskej škole budú jesenné prázdniny od 30. 10. 2018 do 2. 11. 2018. Do materskej školy detičky opäť zavítajú 11. 2018 ( t. j. pondelok). Školská jedáleň v Krasňanoch bude v čase jesenných prázdnin  zatvorená, a tým by nebolo zabezpečené stravovanie
Čítať viac

Výzva na predloženie ponuky

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. si Vás v rámci prieskumu trhu dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet "Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Nezbudská Lúčka - Strečno". Viac informácii nájdete v prílohe. List č. 30828_2018_SeON Výzva na predloženie ponuky
Čítať viac

Oznámenie o mieste a čase konania volieb

Obec Nezbudská Lúčka v súlade s § 21 ods. 3 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom Oznámenia o mieste a čase konania volieb (viď príloha) informuje voličov o mieste a čase konania volieb. Oznámenie o
Čítať viac