Denný archív : 10. októbra 2018

Oznámenie o mieste a čase konania volieb

Obec Nezbudská Lúčka v súlade s § 21 ods. 3 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom Oznámenia o mieste a čase konania volieb (viď príloha) informuje voličov o mieste a čase konania volieb. Oznámenie o
Čítať viac