Mesačný archív : november 2018

Home/2018/november

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2018

Obecný úrad Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční v nedeľu 9. decembra 2018, v  sále Kultúrneho domu o 16:30 hod. Svojim programom nás bude zabávať Divadlo zo šuflíka a samozrejme príde aj Mikuláš, ktorý sa na deti už veľmi teší a tým poslušným nadelí aj sladkú odmenu. OZNAM pre záujemcov o Mikulášsky balíček Mikulášske balíčky
Čítať viac

Návrh rozpočtu na rok 2019

Dávame do pozornosti Návrh rozpočtu obce Nezbudská Lúčka na rok 2019 a dva nasledujúce roky. Pripomienky ku navrhovanému rozpočtu môžete zasielať najneskôr do 6.12.2018: písomne na adresu Obecného úradu Nezbudská Lúčka , Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka , odovzdať v podateľni Nezbudská Lúčka, mailom na adresu nezbudskalucka130@gmail.com ústne predniesť
Čítať viac

Registrácia chovu ošípaných

INFORMÁCIA Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žilina (RVPS) V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v okolitých krajinách, a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie Slovenskej republiky je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných a to predovšetkým na území
Čítať viac

Pozvánka na Valné zhromaždenie – URBARIÁT

Lesné pozemkové a pasienkové spoločenstvo - Urbariát Nezbudská Lúčka zvoláva valné zhromaždenie Lesného pozemkové a pasienkového spoločenstva - Urbariát v Nezbudskej Lúčke za rok 2017, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome v Nezbudskej Lúčke dňa 14. decembra 2018 o 17:00 hod. (pozvánka s programom v priloženom súbore)
Čítať viac