Denný archív : 13. decembra 2018

Vyhlásenie II. termínu VOĽBY hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka

Obecné zastupiteľstvo obce Nezbudská Lúčka Uznesením č. 46/2018 zo dňa 12.12.2018 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) „II. termín voľby hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka“, ktorá sa uskutoční dňa 23.01.2019 o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu v Nezbudskej
Čítať viac