Ročný archív : 2018

Home/2018 (Page 2)

Návrh rozpočtu na rok 2019

Dávame do pozornosti Návrh rozpočtu obce Nezbudská Lúčka na rok 2019 a dva nasledujúce roky. Pripomienky ku navrhovanému rozpočtu môžete zasielať najneskôr do 6.12.2018: písomne na adresu Obecného úradu Nezbudská Lúčka , Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka , odovzdať v podateľni Nezbudská Lúčka, mailom na adresu nezbudskalucka130@gmail.com ústne predniesť
Čítať viac

Registrácia chovu ošípaných

INFORMÁCIA Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žilina (RVPS) V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v okolitých krajinách, a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie Slovenskej republiky je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných a to predovšetkým na území
Čítať viac

Pozvánka na Valné zhromaždenie – URBARIÁT

Lesné pozemkové a pasienkové spoločenstvo - Urbariát Nezbudská Lúčka zvoláva valné zhromaždenie Lesného pozemkové a pasienkového spoločenstva - Urbariát v Nezbudskej Lúčke za rok 2017, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome v Nezbudskej Lúčke dňa 14. decembra 2018 o 17:00 hod. (pozvánka s programom v priloženom súbore)
Čítať viac

Vyhlásenie VOĽBY hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka

Obecné zastupiteľstvo obce Nezbudská Lúčka Uznesením č. 40/2018 zo dňa 29.10.2018 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) „Voľbu hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka“, ktorá sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu v Nezbudskej Lúčke na
Čítať viac

Obecný úrad zatvorený v dňoch od 29.10.2018 do 2.11.2018

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že dňa 29.10.2018(t. j. pondelok) bude obecný úrad Nezbudská Lúčka z dôvodu konania inventúry ZATVORENÝ. Ďalej obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v dňoch od 30.10.2018 do 2.11.2018 (t.j. utorok - piatok) bude obecný úrad Nezbudská Lúčka z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ. Ďakujeme za pochopenie. Oznam úrad zatvorený 29.10.2018 Oznam úrad zatvorený 30.10.-2.11.2018
Čítať viac

Správa o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy oznamuje, že vo veci stavby cyklodopravná trasa: "Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin mimo cestného telesa I/18 začal správne konanie  vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov
Čítať viac