Ročný archív : 2018

Home/2018 (Page 4)

Oznam – voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

OZNAM Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce môžu nezávislý kandidáti/splnomocnenci politických strán doručovať zapisovateľke miestnej volebnej komisie - Mgr. Kristíne Tučníkovej na obecný úrad Nezbudská Lúčka 130 dnes t. j. 11.9.2018 do 24:00 hod. po skončení úradných hodín t. j. po 15:00 hod. volajte na telefónne číslo: 0911 925 692 Na kandidátne
Čítať viac

Oznam – voľby do orgánov samosprávy obcí

OZNAM   Z dôvodu účasti zapisovateľky miestnej volebnej komisie na školení starostov obcí, primátorov miest a zapisovateľov miestnych volebných komisií v obvode Žilina dňa 7.9.2018 t. j. v piatok  nebude možné doručovať kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.   Za pochopenie ďakujem
Čítať viac

Začiatok školského roka 2018/2019

Vážení rodičia, koniec letných prázdnin sa nezadržateľne blíži. Znamená to, že  po dvoch mesiacoch plných pohody, slnka a nových zážitkov sa opäť stretneme v materskej škole. Tí, ktorí do materskej školy chodili, vrátia sa k svojim kamarátom, hračkám a učiteľkám. Veľa je i detí a rodičov, ktorí k nám zavítajú
Čítať viac

Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní

Obec Nezbudská Lúčka, stavebný úrad ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje vlastníkovi nepovolenej stavby, Daniele Antošovej, bytom 013 24 Nezbudská Lúčka, a účastníkom konania, že na základe žiadosti Ľubomíra Soliša zo dňa 25.4.2018 o predĺženie lehoty výzvy na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní o nepovolenej stavbe: "rekreačný dom,
Čítať viac

Pozvánka na mobilný odber krvi

Miestna akčná skupina Terchovská dolina vás v rámci celoslovenského týždňa dobrovoľníctva pozýva na MOBILNÝ ODBER KRVI. Kde? Kinosála (nad poštou) vo Varíne Kedy? 21.09.2018 O koľkej? od 8:00 do 11:00 Na odber je potrebné sa vopred prihlásiť: gaborova@mas-td.sk / 0944 200 408
Čítať viac

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v termíne od: 17.9.2018 od 06:30 do: 17.9.2018 do 16:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe:
Čítať viac

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa príslušných zákonov vydáva STAVEBNÉ POVOLENIE pre stavebníka: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., IČO: 36672297 so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, pre: Vodná
Čítať viac

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v termíne od: 4.9.2018 od 07:30 do: 4.9.2018 do 15:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe:
Čítať viac