Ročný archív : 2019

Home/2019

POZVÁNKA NA „VIANOČNÝ PUNČ“

Futbalový klub TJ Považan Nezbudská Lúčka Vás pozýva na 2. ročník  „Vianočného punču“, ktorý sa bude konať v sobotu 21.12.2019 o 15:30 hod. pred Kultúrnym domom v Nezbudskej Lúčke. Pripravená okrem vianočného punču bude aj kapustnica, ktorá sa bude podávať zadarmo. Tešíme sa na Vás. Výťažok z akcie bude venovaný na podporu futbalového klubu TJ Považan Nezbudská Lúčka.
Čítať viac

Riziko zamrznutia vodomerov a vodovodných inštalácií – oznam

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali  vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia.  Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.
Čítať viac

Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Železnice SR, Klenensova 8, 813 61 Bratislava zastúpené spoločnosťou REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava podala dňa 02.12.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice" vo viacerých katastrálnych územiach. Mesto Ružomberok, Mestský úrad, oddelenie stavebnej správy,
Čítať viac

Zatvorený obecný úrad – oznam

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v pracovných dňoch v termíne: od 20.12.2019 (t.j. piatok) do 03.01.2020 (t. j. piatok) bude Obecný úrad Nezbudská Lúčka z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ. Ďakujeme za pochopenie. Tešíme sa na Vás v novom roku 2020.  
Čítať viac

Prvá arbitrážna k. s. – súťažný proces – odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26CbR/236/2015 zo dňa 26.04.207. súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza "dodatočnej likvidácií", so sídlom 013 02 Nededza, IČO: 00 210 722 (ďalej len ako "Družstvo") a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna  k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
Čítať viac

Vianočný benefičný koncert: „SPIEVAME PRE ŠKÔLKU“

Materská škola v Nezbudskej Lúčke spolu s obecným úradom Nezbudská Lúčka Vás pozývajú na VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT: „SPIEVAME PRE ŠKÔLKU“ 13. december 2019 17:00 hod. sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka Účinkovať budú: folklórna skupina Hajov zo Strečna, žiaci ZUŠ Nižné Kamence pod vedením pána učiteľa Ondreja Hanuliaka, deti z Materskej školy Nezbudská Lúčka vstupné DOBROVOĽNÉ Vianočný benefičný koncert 2019  
Čítať viac