Ročný archív : 2019

Home/2019

Stavebné povolenie – Huml a Humlová

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,   prerokoval žiadosť stavebníka
Čítať viac

POZVÁNKA NA STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 2019

Obecný úrad Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8. decembra 2019, v  sále Kultúrneho domu o 16:00 hod. Svojim programom nás bude zabávať Divadlo zo šuflíka a samozrejme príde aj Mikuláš, ktorý sa na deti už veľmi teší a tým poslušným nadelí aj sladkú odmenu. OZNAM pre záujemcov o Mikulášsky balíček Mikulášske balíčky
Čítať viac

POZVÁNKA – Katarínska zábava 23.11.2019

Združenie na záchranu Starého hradu - castrum Warna si Vás dovoľuje srdečne pozvať na Katarínsku zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2019 so začiatkom o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Nezbudskej Lúčke. Viac informácii nájdete v priloženom plagáte alebo môžete kontaktovať organizátorov: Edita Jarošová - s. č. 113 Ďurčová Zuzana  - s. č.
Čítať viac

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v piatok 8.11.2019 od 9:00 hod. budú vedľa parkoviska na zákrute pristavené veľkokapacitné kontajnery (VOK). Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako napríklad: starý nábytok, matrace, koberce a iné. UPOZORNENIE: veľkokapacitný kontajner nie je určený na elektrospotrebiče, oleje, riedidlá, odpad zo záhrad!!! Z dôvodu pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zákrute
Čítať viac

POZVÁNKA – Úcta k starším 2019

Obec Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie spojené s kultúrnym programom, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Októbra - "Mesiaca úcty k starším". Posedenie sa uskutoční v stredu 23.10.2019 o 16:00 hodine v Sále Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka. Obsah: - kultúrny program - gratulácie jubilantom - vystúpenie detí z Materskej školy Nezbudská Lúčka - občerstvenie Plagát: Plagát
Čítať viac

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61
Čítať viac

STARÝ HRAD – BRIGÁDA DŇA 28.09.2019

Združenie na záchranu Starého hradu – castrum Warna srdečne pozýva na brigádu na Starom hrade dňa 28.9.2019 so zrazom o 10:00 hod. na hrade. Bude sa pokračovať v rozbehnutých aktivitách t.j. zber kameňa, ktorého bude treba obrovské množstvo a iné potrebné aktivity podľa potreby. Je vhodné priniesť si so sebou, rukavice, vodu a nejaké občerstvenie. Každý
Čítať viac