Mesačný archív : marec 2019

Home/2019/marec

Prvá arbitražná k. s. – Odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26CbR/236/2015 zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza "dodatočnej likvidácii", so sídlom 013 02 Nededza, IČO: 00 210 722  (ďalej len ako "Družstvo") a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k. s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
Čítať viac

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v dňoch od 29.03.2019 (piatok) – do 31.03.2019 (nedeľa) budú vedľa parkoviska na zákrute pristavené veľkokapacitné kontajnery (VOK). Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako napríklad: starý nábytok, matrace, koberce a iné. UPOZORNENIE: veľkokapacitný kontajner nie je určený na elektrospotrebiče, oleje, riedidlá, odpad zo záhrad!!! Z dôvodu pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na
Čítať viac

Zoznam kandidátov na prezidenta SR, ktorí postúpili do II. kola volieb

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ktorí postúpili do druhého kola volieb 30. marca 2019 1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok 2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava   Definitívne výsledky I. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky nájdete na: http://volbysr.sk/sk/data01.html   Priebežné informácie a aktuality k voľbám prezidenta SR
Čítať viac

Rozhodnutie o povolení stavby – stavebník: Jaroslav Kuric

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje, že v stavebnej veci: Žiadateľ: Jaroslav Kuric, bytom 017 01  Považská Bystrica, Rozkvet 2042/80 Stavba: "Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č. s. 62", v rozsahu stavby: izolovaný rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí - el. NN prípojka, žumpa. v katastrálnom území Nezbudská Lúčka na pozemku p.č. 4091 C KN,
Čítať viac