Mesačný archív : november 2019

Home/2019/november

Národný projekt: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Základné informácie Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020. Nadväzuje na dva národné projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa realizovali v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, pričom zohľadňuje výsledky
Čítať viac

Návrh rozpočtu na rok 2020

Dávame do pozornosti Návrh rozpočtu obce Nezbudská Lúčka na rok 2020 a dva nasledujúce roky. Pripomienky ku navrhovanému rozpočtu môžete zasielať najneskôr do 29.11.2019: písomne na adresu Obecného úradu Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka, odovzdať v podateľni Nezbudská Lúčka, mailom na adresu obec@nezbudskalucka.sk, ústne predniesť do zápisnice na Obecnom
Čítať viac

Stavebné povolenie – Huml a Humlová

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,   prerokoval žiadosť stavebníka
Čítať viac

POZVÁNKA NA STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 2019

Obecný úrad Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8. decembra 2019, v  sále Kultúrneho domu o 16:00 hod. Svojim programom nás bude zabávať Divadlo zo šuflíka a samozrejme príde aj Mikuláš, ktorý sa na deti už veľmi teší a tým poslušným nadelí aj sladkú odmenu. OZNAM pre záujemcov o Mikulášsky balíček Mikulášske balíčky
Čítať viac

POZVÁNKA – Katarínska zábava 23.11.2019

Združenie na záchranu Starého hradu - castrum Warna si Vás dovoľuje srdečne pozvať na Katarínsku zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2019 so začiatkom o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Nezbudskej Lúčke. Viac informácii nájdete v priloženom plagáte alebo môžete kontaktovať organizátorov: Edita Jarošová - s. č. 113 Ďurčová Zuzana  - s. č.
Čítať viac

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v piatok 8.11.2019 od 9:00 hod. budú vedľa parkoviska na zákrute pristavené veľkokapacitné kontajnery (VOK). Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako napríklad: starý nábytok, matrace, koberce a iné. UPOZORNENIE: veľkokapacitný kontajner nie je určený na elektrospotrebiče, oleje, riedidlá, odpad zo záhrad!!! Z dôvodu pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zákrute
Čítať viac