Ročný archív : 2019

Home/2019 (Page 4)

Nová služba „SMS rozhlas“ v našej obci

Dobrý deň Vážení občania, chceli by sme Vám ponúknuť novú službu „SMS rozhlas“. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou SMS správ alebo emailom. Je výhodná pre občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas alebo pre občanov, ktorí sa obávajú, že môžu hlásenia
Čítať viac

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie zlúčeného úžemného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania. Žiadateľ: Jaroslav Kuric, bytom 017 01  Považská Bystrica, Rozkvet 2042/80 Stavba: "Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č. s. 62, el. NN prípojky" na pozemku p.č.
Čítať viac

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d)Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Čítať viac

Poďakovanie za Vianočný benefičný koncert „Spievame pre škôlku 2018“

Obec Nezbudská Lúčka srdečne ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do realizácie krásnej akcie "VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT SPIEVAME PRE ŠKÔLKU 2018". Finančný výťažok bude určený na skrášlenie a sfunkčnenie priestorov a okolia Materskej školy Nezbudská Lúčka, aby naše deti vyrastali a vzdelávali sa v bezpečnom a príjemnom prostredí. Ceny do tomboly venovali: Pán
Čítať viac

Poďakovanie za organizáciu a prípravu VIANOČNÉHO PUNČU 2018

POĎAKOVANIE  za ORGANIZÁCIU a prípravu VIANOČNÉHO PUNČU Rastislav Mikula  - finančná aj materiálna pomoc (stoly, Varnica) Pohostinstvo AVOJ  - materiálna pomoc Kubička Peter - materiálna pomoc (požiačanie stánku na predaj) Horecký Branislav - materiálna pomoc Humlová Alena - materiálna pomoc Ďurčová Emília - materiálna pomoc Samec Miroslav (MATES) - materiálna
Čítať viac