Ročný archív : 2019

Home/2019 (Page 6)

Prvá arbitražná k. s. – Odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26CbR/236/2015 zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza "dodatočnej likvidácii", so sídlom 013 02 Nededza, IČO: 00 210 722  (ďalej len ako "Družstvo") a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k. s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
Čítať viac

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v dňoch od 29.03.2019 (piatok) – do 31.03.2019 (nedeľa) budú vedľa parkoviska na zákrute pristavené veľkokapacitné kontajnery (VOK). Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako napríklad: starý nábytok, matrace, koberce a iné. UPOZORNENIE: veľkokapacitný kontajner nie je určený na elektrospotrebiče, oleje, riedidlá, odpad zo záhrad!!! Z dôvodu pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na
Čítať viac

Zoznam kandidátov na prezidenta SR, ktorí postúpili do II. kola volieb

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ktorí postúpili do druhého kola volieb 30. marca 2019 1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok 2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava   Definitívne výsledky I. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky nájdete na: http://volbysr.sk/sk/data01.html   Priebežné informácie a aktuality k voľbám prezidenta SR
Čítať viac

Rozhodnutie o povolení stavby – stavebník: Jaroslav Kuric

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje, že v stavebnej veci: Žiadateľ: Jaroslav Kuric, bytom 017 01  Považská Bystrica, Rozkvet 2042/80 Stavba: "Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č. s. 62", v rozsahu stavby: izolovaný rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí - el. NN prípojka, žumpa. v katastrálnom území Nezbudská Lúčka na pozemku p.č. 4091 C KN,
Čítať viac

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec (mesto) NEZBUDSKÁ LÚČKA predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2
Čítať viac

OZNAM – Jarné prázdniny v MŠ

Jarné prázdniny v materskej škole Riaditeľka materskej školy v Nezbudskej Lúčke na základe súhlasu zriaďovateľa, Obecného úradu  Nezbudská Lúčka, informuje rodičov, že  materská škola bude v čase jarných prázdnin od 04.03.2019 do 08.03.2019 ZATVORENÁ, Školská jedáleň v Krasňanoch nebude v prevádzke, a tým pre našu materskú školu nebude zabezpečená strava. Do materskej školy detičky opäť zavítajú v pondelok 11.03.2019. Za porozumenie ďakujeme.
Čítať viac

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (voľby 16. marca 2019)    Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín    Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok    Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava    Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava    Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r.,
Čítať viac

Prijímanie detí do Materskej školy v Nezbudskej Lúčke

Riaditeľka Materskej školy v Nezbudskej Lúčke Mgr. Mária Pösová oznamuje termín a podmienky prijímania detí do MŠ Nezbudská Lúčka 2. Miesto podávania žiadostí: Materská škola Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 2, 013 24 Nezbudská Lúčka Termín podávania žiadostí: od 30.04.2019 do 31.05.2019 v čase od 10:00 do 12:00 hod. Podmienky prijímania detí sú dostupné v
Čítať viac