Mesačný archív : február 2020

Home/2020/február

Zásielkovňa – Strečno

Oznámenie Informujeme všetkých občanov, že v obci Strečno bola dňa 01.01.2020 zriadená pobočka Zásielkovne prevádzkovaná Penziónom Irenka, SNP 44, Strečno- oproti kostolu v Strečne. Táto služba slúži na objednávanie, doručovanie a následné uloženie tovaru objednaného cez väčšinu e-shopov, ktoré službu ponúkajú. Aké sú výhody služby Zásielkovňa v obci Strečno? - Tovar ostane v obci
Čítať viac

AGRA-VÁH, s. r. o. – vyplácanie nájomného za pôdu

O Z N A M AGRA – VÁH, s.r.o., so sídlom vo Varíne  týmto oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorené nájomné zmluvy, že bude vyplácať nájomné za pôdu v priestoroch Obecného úradu Nezbudská Lúčka  dňa   04.  marca  – v stredu  v čase  od   12.00   do  12.30 hod. Prineste si občiansky preukaz, prípadne splnomocnenie v prípade preberania nájmu za inú osobu. Upozorňujeme, že
Čítať viac

Prijímanie detí do Materskej školy v Nezbudskej Lúčke

ZÁPIS DIEŤAŤA DO MŠ OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V NEZBUDSKEJ LÚČKE NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021   Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky
Čítať viac

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec (mesto) NEZBUDSKÁ LÚČKA predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 nasledovne (Príloha č. 2 k
Čítať viac

Výzva na používanie reflexných prvkov

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva občanov z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až na nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti,
Čítať viac