Denný archív : 10. marca 2020

Koronavírus COVID-19 – verejné vyhlášky

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci: nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného
Čítať viac