Denný archív : 11. marca 2020

Koronavírus COVID-19 – Usmernenia

MZ SR v spolupráci s MPSVR SR a Sociálnou poisťovňou ku vykazovaniu PN v súvislosti s COVID-19 vydalo usmernenie pre VLD a VLDD: Usmernenie sk vystavovaniu ošetrovného a PN - COVID-19 dňa 10.3.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nasledovné usmernenie: Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020
Čítať viac

ZRUŠENÉ – ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 16.03.2020

V zmysle Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR číslo: OLP/2405/84443, ktorým sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám (teda aj obecnému úradu) organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy  obecný úrad Nezbudská Lúčka RUŠÍ zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvolané na 16.03.2020. Pozvánka na OZ
Čítať viac