Denný archív : 23. marca 2020

Koronavírus COVID-19 – POZOR NA PODVODNÍKOV

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a iné, čím chcú zneužiť súčasnú
Čítať viac

Koronavírus COVID-19 – nové informácie

Úrad verejného zdravotníctva vydal stanovisko ku komunálnym odpadom, viac nájdete TU http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4123:covid-19-stanovisko-k-iadosti-o-usmernenie-pre-samospravy-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 Opatrenia EÚ v súvislosti s koronavírusom Všetky najnovšie informácie o opatreniach prijatých v európskej úrovni v súvislosti s COVID-19 ako aj súhrn doterajších krokov zo strany EÚ zverejňuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na svojich stránkach. Európska komisia doposiaľ rozhodla o vytvorení rezervy strategického vybavenia v systéme rescEU,
Čítať viac

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie

Mesto Ružomberok zastúpené MUDr. Igorom Čomborom, PhD. - primátorom mesta, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 a § 119 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov  posúdil predložený návrh podľa § 35, 36, 37 ,38
Čítať viac