Denný archív : 28. marca 2020

Koronavírus COVID-19 – Rozšírenie núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 169 z 27. marca 2020 schválila návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie  výkonu
Čítať viac