Denný archív : 5. mája 2020

Oznámenie o výsledku žrebovania náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka, IČO: 00648256, DIČ: 2020689341, Mobil: 0911 491 548, email: obec@nezbudskalucka.sk Číslo p.: 496/2020 V Nezbudskej Lúčke, 04. mája 2020 Oznámenie o výsledku žrebovania náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva Nakoľko dňa 07.04.2020 bolo zaevidované oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva zo strany pani Márie Líškovej, dňa 04.05.2020 zasadala miestna
Čítať viac

Koronavírus COVID-19 – ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR – opatrenie pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia
Čítať viac