Denný archív : 6. mája 2020

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 12.05.2020

Dňa 12.mája 2020 t. j. v utorok o 17:00 hodine sa v Kultúrnom dome Nezbudská Lúčka uskutoční 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2020. Pozvánka na OZ 12.05.2020 a program rokovania POZOR ZMENA zo dňa 11.05.2020 V súlade s Opatrením úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3881/2020 zo dňa 06.05.2020 je zasadnutie obecného zastupiteľstva aj v čase mimoriadnej
Čítať viac

Koronavírus COVID-19 – ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR – Bohoslužby od 06.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia
Čítať viac

Koronavírus COVID-19 – ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR – 2. fáza od 06.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia
Čítať viac