Denný archív : 18. mája 2020

Koronavírus COVID-19 – Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dňa 15.05.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR prijal nové opatrenie pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3992/2020, viď príloha: final_navrh_statna_karantena_15_05-1 Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenie informuje o tom, že "Národná rada SR v piatok schválila návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia ísť do domácej
Čítať viac