Denný archív : 22. októbra 2021

Územné rozhodnutie – Hroza, Hrozová

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v územnom konaní posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby a vydáva rozhodnutie o umiestnení stavy stavba : Novostavba rodinného domu, el. NN prípojka, žumpa, studňa stavebník : Miroslava Hrozová, Jaseňova 3221/28, 010 07 Žilina v zastúpení Ing. Daša Sochová, DMS reality, s. r.
Čítať viac