Mesačný archív : november 2021

Home/2021/november

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 18.11.2021

Dňa 18. novembra 2021 t. j. vo štvrtok o 17:00 hodine sa uskutoční 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021 formou videokonferencie. Pozvánka + program OZ 18.11.2021 Obec Nezbudská Lúčka pozýva na ON LINE Zastupiteľstvo o 17:00 cez program Zoom meeting. Prihlasovacie údaje do programu: Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/82322726434?pwd=M3huNFIzS1FKT2Y0QndkNFMvbmlrdz09 Meeting ID: 823 2272 6434 Passcode: PAmX89 Návod
Čítať viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – studňa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania Navrhovateľ Peter Kubička, Nezbudská Lúčka 150, 013 24 Nezbudská Lúčka podal na tunajšom úrade dňa 04.10.2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „Vŕtaná studňa“ – ako neoddeliteľná súčasť rodinného domu za účelom zásobovania novostavby rodinného domu pitnou vodou. Stavebné povolenie na vyššie uvedenú stavbu bolo
Čítať viac

Oboznámenie s podkladmi pre vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby – Pavlína Hons

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov vedie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavby: stavba : Rekreačná chata, oplotenie, spevnené plochy, žumpa, el. NN prípojkastavebník :  Pavlína Hons, Tulská 1683/12, 010 08 Žilinapozemok : parc. č. 5086/271, 5086/270, 5086/302, 5086/1 (parc. reg. "E"
Čítať viac

Oznámenie – začatie územného konania INS_FTTH_ZA_TLNA_01_Nezbudská Lúčka

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v konaní zastúpená TTL Group, s.r.o. Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ďalej v zast. Saša Obergries, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica podal dňa 20.08.2021 a dňa 13.10.2021 doplnil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: INS_FTTH_ZA_TLNA_01_Nezbudská Lúčka
Čítať viac

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Navrhovateľ - Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, podal dňa 11.03.2021 a doplnil dňa 20.10.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín - Nezbudská Lúčka" Celé znenie Oznámenia aj so situáciou nájdete tu:Oznámenie o začatí územného konania Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín- Nezbudská Lúčka Situácia
Čítať viac