Denný archív : 2. novembra 2021

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Navrhovateľ - Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, podal dňa 11.03.2021 a doplnil dňa 20.10.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín - Nezbudská Lúčka" Celé znenie Oznámenia aj so situáciou nájdete tu:Oznámenie o začatí územného konania Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín- Nezbudská Lúčka Situácia
Čítať viac