Denný archív : 10. novembra 2021

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – studňa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania Navrhovateľ Peter Kubička, Nezbudská Lúčka 150, 013 24 Nezbudská Lúčka podal na tunajšom úrade dňa 04.10.2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „Vŕtaná studňa“ – ako neoddeliteľná súčasť rodinného domu za účelom zásobovania novostavby rodinného domu pitnou vodou. Stavebné povolenie na vyššie uvedenú stavbu bolo
Čítať viac