Mesačný archív : december 2021

Home/2021/december

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 14.12.2021

Dňa 14. decembra 2021 t. j. v utorok o 16:30 hodine sa uskutoční 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021 formou videokonferencie. Pozvánka na zasadnutie OZ 14.12.2021 + program rokovania Obec Nezbudská Lúčka pozýva na ON LINE Zastupiteľstvo o 16:30 cez program Zoom meeting. Prihlasovacie údaje do programu: Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/81785965579?pwd=b0pYVm1qazVwZFk0UkNzNjk1aVZRZz09 Meeting ID: 817
Čítať viac

Rozhodnutie o zastavení územného konania INS_FTTH_ZA_TLNA_01_Nezbudská Lúčka

Obec Nezbudská Lúčka ako stavebný úrad podľa príslušných zákonovzastavuje územné konanie na stavbu INS_FTTH_ZA_TLNA_01_Nezbudská Lúčka na pozemkoch register "C" parc. č. - líniová stavba KN v k.ú. Nezbudská Lúčka začaté dňa 20.08.2021 podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia, ktorý podal:  Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3576
Čítať viac