Denný archív : 8. decembra 2021

Rozhodnutie o zastavení územného konania INS_FTTH_ZA_TLNA_01_Nezbudská Lúčka

Obec Nezbudská Lúčka ako stavebný úrad podľa príslušných zákonovzastavuje územné konanie na stavbu INS_FTTH_ZA_TLNA_01_Nezbudská Lúčka na pozemkoch register "C" parc. č. - líniová stavba KN v k.ú. Nezbudská Lúčka začaté dňa 20.08.2021 podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia, ktorý podal:  Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3576
Čítať viac