Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci"
burka na web

Meteorologická výstraha 2. stupňa – Búrky

Meteorologická výstraha

 

„SHMÚ dňa 23. 06. 2017 o  05:04 h  vydal meteorologickú výstrahu 2. Stupňa – Búrky pre okres Žilina na dobu 23. 06. 2017 od 04:00 h  do 09:00 h

„V okrese Žilina sa OJEDINELE očakáva výskyt silných búrok s krúpami, ktoré predstavujú zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 20 –  40 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 23 – 28 m/s (85 – 100 km/h).

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

Pri spomínaných búrkach je možný výrazný, prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).

 Ing. Jaroslav Suchopárek, zamestnanec odboru  KR  Žilina.“

Čítať viac
budiš na web

Naši futbalisti vyhrali v súťaži Povzbudiš Budiš

Futbalisti z nášho klubu TJ Považan Nezbudská Lúčka sa nedávno zapojili do súťaže Povzbudiš Budiš, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s novou futbalovou edíciu minerálnych vôd Budiš. My ako fanúšikovia sme mali možnosť „povzbudiť“ našich futbalistov a poslať im hlas. Vďaka hlasom, ktoré získali a bolo ich mnoho, sa podarilo nášmu tímu umiestniť na 3. mieste a získať krásnu cenu „Dopravu na zápas originálnym autobusom FC Barcelona“.  Futbalisti sa rozhodli, že svoju cenu využijú na zorganizovanie spoločného výletu, ktorý podporí ich tímového ducha.

Gratulujeme k výhre a veríme, že si ju dostatočne užijú.

Čítať viac
obrázok na zverejnenei

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

ODVOLÁVA

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

dňom 16.06.2017 od 00.00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 02.06.2017.

Čítať viac
futbalisti na web

Nové dresy žiakov z TJ Považan

Naši futbalisti z klubu TJ Považan Nezbudská Lúčka dostali dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu (SFZ), ktorú využili na nákup nových dresov pre žiakov. Bielo-modré dresy využijú na zápasoch, na ktorých budú reprezentovať našu obec. Prajeme veľa úspechov v rozohranej sezóne.

Pozrite sa ako im to spolu „ladí“.
Hore zľava: Ľubomír Tavač (tréner), Marek Krížik, Dominik Hurka, Jozef Krížik, Samuel Adamé, Patrik Horecký, Ján Dudus, Rebeka Dudusová
Dole zľava: Samuel Pažičan, Maximilián Dudus, Miroslav Hrašna, Vanesa Kulmanová, Jakub Kostelný, Samuel Krížik
Čítať viac
na zverejnenie - MDD 2017

Pozvánka na výlet v rámci MDD 2017 do HABAKUKOV

Obecný úrad Nezbudská Lúčka uskutoční 10. júna výlet do Habakukov v rámci MDD 2017.

Kto má záujem môže sa nahlásiť do 7. júna na Obecnom úrade alebo na telefónnych číslach 0911 925 692 alebo 0911 491 548.

Deťom z našej obce do 12 rokov hradí výlet obec. Deti nad 12 rokov, deti mimo obce a dospelí si hradia výlet sami. Cena autobusu na osobu je 7 € plus vstupné do Habakukov, ktoré  je pre dospelých 8,50 €, pre deti od 3. do 10. rokov 5,50 € a deti do 3 rokov majú vstup zadarmo.

Bližšie informácie nájdete na plagátoch zverejnených na obecných nástenkách, na webovej stránke obce  alebo na obecnom úrade.

plagát MDD 2017 na zverejnenie

Čítať viac
Uzávera cesty na web

Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine od 03. júna 2017 počas štyroch po sebe nasledujúcich víkendov

V súlade s vydaným povolením Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. p. OU-ZA-OCDPK-2017/025205/04/BIL zo dňa 30.05.2017, bude v dňoch 03. – 04. júna 2017, 10. – 11. júna 2017, 17. – 18. júna 2017 a 24. – 25. júna 2017 (v čase od soboty 08:00 hod. do nedele 16:00 hod.) realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu pokračovania realizácie protihavarijných opatrení v rámci geologickej úlohy „Sanácia skalného brala Strečno, II. etapa“.

 

STREČNO – oznámenie o uzávierke cesty I/18

Čítať viac