Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci"
vodovodný kohútik na web

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia začína konanie podľa § 88 ods. 1. písm. b) stavebného zákona o dodatočnom povolení vodnej stavby „Výstavba vodovodu ul. Za Hradišťom“ zrealizovanej na pozemkoch parc. č. KN-C 5092/1, 5351/12, 5351/6 v katastrálnom území Nezbudská Lúčka bez stavebného povolenia. Zároveň  za účelom prerokovania tejto veci nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 11. augusta 2017 o 10:30 hod.

Verejná vyhláška – Okresný úrad ZA – Vodovod ul. Za Hradišťom

Čítať viac
Uzávera cesty na web

Mimoriadna situácia – uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine

Urgentná informácia pre motoristickú verejnosť o zjazdnosti cesty I/18 v  Strečnianskej úžine.

Na základe vyhodnotenia kritickej geotechnickej situácie u skalného bloku v nesanovanej časti skalného brala v obci Strečno pod hradom nad cestou I/18, bola vyhlásená v súlade s § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 42/1994 Z. z., na území obce Strečno „Mimoriadna situácia“. V rámci ustanovenia režimu života za účelom ochrany života, zdravia a majetku,  bude dňom 16. júla 2017 od 08:00 hod. realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine až do odvolania (predpoklad doby úplnej uzávierky  – do 30. júla 2017).

Cesta I/18 bude uzavretá v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou v mieste obojstranného parkovania.

STREČNO – oznámenie na zverejnenie

 

Čítať viac
ilustračný obrázok

34. ročník memoriálu Karola Najšla

TJ Považan Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva na futbalový turnaj 34. ročník „Memoriálu Karola Najšla“, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17. júla od 9:00 hod. na futbalovom ihrisku v Nezbudskej Lúčke. Čaká Vás komentátorská legenda DON KAMILO, bohatá tombola a samozrejeme vynikajúce občerstvenie.

Program:
9:00 semifinále 1: TJ Považan Nezb. Lúčka – TJ Fatran Krasňany
11:00 semifinále 2: OŠK Baník Stráňavy – RTJ Brodno
13:00 priateľský zápas žiakov
15:00 zápas o 3.miesto
17:00 FINÁLE
19:00 vyhodnotenie turnaja

Vstup voľný!

Čítať viac
obrázok na zverejnenei

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 07.07.2017 do odvolania

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje „Čas zvýšeného Nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 07.07.2017 od 07.00 hod. do odvolania.

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 07.07.2017

Čítať viac
na zverejnenie elektrina

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 31.07.2017

Stredoslovenská energetika – distribúcia, a. s. oznamuje v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, že dňa 31.07.2017 od 07:30 do 15:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe tohto článku.

Čítať viac
na zverejnenie

1. svätá omša dôstojného pána Michala Tichého z Varína v našej obce

Dňa 17.06.2017 sa v našej obci konala významná udalosť, pán Michal Tichý z Varína ako novovysvätený kňaz odslúžil u nás svoju prvú svätú omšu. Zúčastnili sa jej nielen občania z našej obce, ale aj zo Strečna a Varína, a prišli ho tak podporiť a spoločne preňho vyzbierali aj pekný finančný dar. Bolo nám veľkou cťou privítať ho u nás, umožniť mu odslúžiť jeho prvú omšu v obci, v ktorej má svoje korene nakoľko jeho otec pochádza z Nezbudskej Lúčky a spolu sním osláviť začiatok jeho kňazskej cesty.

S organizáciou 1. svätej omše nám pomohli:

Ing. Rastislav Mikula – kosenie, zabezpečenie lavíc, občerstvenie(chlebíky) a organizačná pomoc
Michal Taraba  – technické organizačné veci
Filip Bohačiak – technické organizačné veci
Peter Hrašna – zapožičanie aparatúry na ozvučenie Domu Smútku
pán Kapasný  z Varína – spev
zo Žiliny – hra na gitare
Kubičková Emília – pečenie chlebíka, moravských koláčov
Magdaléna Samcová, Mária Ďurčová, Mária Líšková – zabezpečenie a organizovanie  výzdoby, finančnej zbierky a všetkého potrebného k 1. svätej omši
Pomohli aj deti:
Nina Kubičková
Sára Pivková
Alžbetka Mikulová
Rastik Mikula
Gábor Marek

                          

Čítať viac
uzávierka na web - zrušená

ZMENA v úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine

Informácia na  mesiac júl 2017 o nerealizovaní úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine v súvislosti s pokračujúcou sanáciou skalného brala v obci Strečno v roku 2017.

V mesiaci júl 2017 NEBUDE realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine – prejazd bude bez obmedzení !

Zmeny v dopravnej situácii na tomto úseku cesty, súvisiace so sanáciou skalného brala, včas oznámime!

 

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, Janka Kráľa 4, 010 04 Žilina      

 

 

Čítať viac