SYMBOLY OBCE

Nižšie nájdete symboly našej obce. Pre ilustráciu môžete vidieť aj náš historický erb.

Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

   Erb oficiálny

erb

  Erb historický

Erb historický

Vlajka

Nezbudská lúčka vlajka