Správy

Home/Aktuality v obci/Koronavírus COVID-19 – Aktuálne rozhodnutia a opatrenia

Koronavírus COVID-19 – Aktuálne rozhodnutia a opatrenia

Koronavúrus na zverejnenie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal nasledujúce rozhodnutie týkajúce sa prevádzky škôl: rozhodnutie ministra ŠVVaŠ SR

Okrem toho boli vo Vestníku vlády Slovenskej republiky zverejnené:

  • v čiastke 19opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky, viď TU: ciastka_19_2020
  • v čiastke 20metodický pokyn ministra obrany SR o realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti a opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl, viď TU: ciastka_20_2020

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu