Správy

Home/Aktuality v obci/Koronavírus COVID-19 – Otvorenie prevádzok – režimové opatrenia HH SR

Koronavírus COVID-19 – Otvorenie prevádzok – režimové opatrenia HH SR

Koronavúrus na zverejnenie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia: 22_04_2020_otvorenie_prevádzok_režimové_opatrenia_HH_SR

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu