Správy

Home/Aktuality v obci/Koronavírus COVID-19 – Usmernenia

Koronavírus COVID-19 – Usmernenia

Koronavúrus na zverejnenie

MZ SR v spolupráci s MPSVR SR a Sociálnou poisťovňou ku vykazovaniu PN v súvislosti s COVID-19 vydalo usmernenie pre VLD a VLDD:

Usmernenie sk vystavovaniu ošetrovného a PN – COVID-19 dňa 10.3.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nasledovné usmernenie:

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu