Správy

Home/Aktuality v obci/Koronavírus COVID-19 – usmernenia

Koronavírus COVID-19 – usmernenia

Koronavúrus na zverejnenie

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID-19 a v nadväznosti na výstupy zo 127. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR (príloha č. 6) a na základe návrhu Protiepidemickej komisie zvolanej regionálnym hygienikom RÚVZ Žilina bol dňa 28.02.2020 zvolaný krízový štáb OÚ Žilina v zložení členov Pandemického strediska a ďalších prizvaných osôb.

Na základe vyhodnotenia stavu pripravenosti pre prípad riešenia mimoriadnej situácie, v súvislosti s biologickou hrozbou – prepuknutie nákazy koronavírusom na území kraja, boli stanovené úlohy členom krízového štábu na zabezpečenie pripravenosti po vyhlásení mimoriadnej situácie. Výstupy z rokovania krízového štábu OÚ Žilina tvoria prílohu č. 1.

Príloha č. 1Záznam z rokovania KŠ OÚ ZA_str1

Príloha č. 1Záznam z rokovania KŠ OU ZA_str2

príloha č. 6 Záznam zo zasadnutia BR a KŠ

Všetky ostatné informácie ku koronavírusu COVID-19 nájdete nižšie:

Príloha č. 2 korona-hlavná brožúra

príloha č. 3 – brožúra

príloha č. 4 – brožúra

prílohač. 5 – brožúra

Kontakty Pandemické stredisko KŠ-komunikačná matica

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným  koronavírusom SARS-CoV-2

COVID 19 – Usmernenie Hlavného hygienika SR

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu