Uznesenia a zápisnice

Rok 2021


Zastupiteľstvo 7/2021

Uznesenia 14.12.2021

Zvuková nahrávka OZ 14.12.2021

Zastupiteľstvo 6/2021

Uznesenia 18.11.2021

Zvuková nahrávka OZ 18.11.2021

Zápisnica 18.11.2021

Zastupiteľstvo 5/2021

Uznesenia 22.09.2021

Zápisnica 22.09.2021

Zastupiteľstvo 4/2021

Uznesenia 29.07.2021

Zastupiteľstvo 3/2021

Uznesenia 09.06.2021

Zápisnica 09.06.2021

Zvuková nahrávka OZ 09.06.2021

Zastupiteľstvo 2/2021

Zápisnica 05.05.2021

Uznesenia 05.05.2021

Zastupiteľstvo 1/2021

Uznesenia 03.03.2021

Zápisnica 03.03.2021

Zvuková nahrávka OZ 3.3.2021

Rok 2020


Zastupiteľstvo 7/2020

Uznesenia 08.12.2020

Zápisnica 08.12.2020

Zastupiteľstvo 6/2020

Uznesenia 23.11.2020

Zápisnica 23.11.2020

Zastupiteľstvo 5/2020

Uznesenia 26.10.2020

Zápisnica 26.10.2020

Zastupiteľstvo 4/2020

Uznesenia 16.10.2020

Zápisnica 16.10.2020

Zastupiteľstvo 3/2020

Uznesenia 24.09.2020

Zápisnica 24.09.2020

Zastupiteľstvo 2/2020

Zápisnica 08.07.2020

Uznesenia 08.07.2020

Zastupiteľstvo 1/2020

Zápisnica 12.05.2020

Uznesenia 12.05.2020

Rok 2019


Zastupiteľstvo 10/2019

Zápisnica 16.12.2019

Uznesenia 16.12.2019

Zastupiteľstvo 9/2019

Zápisnica 05.12.2019

Uznesenia 05.12.2019

Zastupiteľstvo 8/2019

Zápisnica 17.10.2019

Uznesenia 17.10.2019

Zastupiteľstvo 7/2019

Zápisnica 06.08.2019

Uznesenia 06.08.2019

Zastupiteľstvo 6/2019

Zápisnica 16.07.2019

Uznesenia 16.07.2019

Zastupiteľstvo 5/2019

Zápisnica 24.06.2019

Uznesenia 24.06.2019

Zastupiteľstvo 4/2019

Zápisnica 26.04.2019

Uznesenia 26.04.2019

Zastupiteľstvo 3/2019

Zápisnica 20.02.2019

Uznesenia 20.02.2019

Zastupiteľstvo 2/2019

Zápisnica 23.01.2019 – voľba HK

Uznesenia 23.01.2019

Zastupiteľstvo 1/2019

Zápisnica 07.01.2019

Uznesenie 07.01.2019

Rok 2018


Zastupiteľstvo 8/2018

Zápisnica 12.12.2018

Uznesenia 12.12.2018

Príloha Uznesenia č. 46/2018 – Voľba hlavného kontrolóra

Zastupiteľstvo 7/2018

Zápisnica 21.11.2018

Uznesenia  21.11.2018

Zastupiteľstvo 6/2018

Zápisnica 29.10.2018

Uznesenia 29.10.2018 + príloha Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Zastupiteľstvo 5/2018

Zápisnica 22.10.2018

Uznesenia 22.10.2018

Zastupiteľstvo 4/2018

Zápisnica 30.07.2018

Uznesenia 30.07.2018

Zastupiteľstvo 3/2018

Uznesenia 20.06.2018

Zápisnica 20.06.2018

Zastupiteľstvo 2/2018

Uznesenia 04.04.2018

Zápisnica 04.04.2018

Zastupiteľstvo 1/2018

Uznesenia 28.02.2018

Zápisnica 28.2.2018

Rok 2017


Zastupiteľstvo 5/2017

Zápisnica 28.11.2017

Uznesenia 28.11.2017

Stanovisko hlav. kontrolóra obce k nepodpísaniu potvrdeného uznesenia

Zastupiteľstvo 4/2017

Zápisnica 06.11.2017

Uznesenie 06.11.2017

Zastupiteľstvo 3/2017

Zápisnica 13.9.2017

Uznesenia 13.09.2017

Zápisnica zo zrušeného OZ – 26.6.2017

Zastupiteľstvo 2/2017

Uznesenie 24.04.2017 

Zápisnica 24.4.2017

Zastupiteľstvo 1/2017

Uznesenie 20.2.2017

Zápisnica 20.02.2017

Rok 2016


Zastupiteľstvo 8/2016

Uznesenie 14.12.2016

Zápisnica 14.12.2016

Zastupiteľstvo 7/2016

Uznesenie 19.10.2016

Zápisnica 19.10.2016

Zastupiteľstvo 6/2016

Uznesenie 08.08.2016

Zápisnica 08.08.2016

Zastupiteľstvo 5/2016

Uznesenie 22.06.2016

Zápisnica 22.06.2016

Zastupiteľstvo 4/2016

Uznesenie 20.04.2016

Zápisnica 20.04 2016

Zastupiteľstvo 3/2016

Uznesenie 17.03.2016

Zápisnica 17.03.2016

Zastupiteľstvo 2/2016

Uznesenie 17.02.2016

Zápisnica 17.02.2016

Zastupiteľstvo 1/2016

Uznesenia 11.01.2016

Zápisnica 11.01.2016

Rok 2015


Zastupiteľstvo 8/2015

Uznesenie 11.12.2015

Zápisnica 11.12.2015

Zastupiteľstvo 7/2015

Uznesenie 12.11.2015

Zápisnica 12.11.2015

Zastupiteľstvo 6/2015

Uznesenie 19.10.2015

Zápisnica 19.10.2015

Zastupiteľstvo 5/2015

Uznesenie 28.09.2015

Zápisnica 28.09.2015

Zastupiteľstvo 4/2015

Uznesenie 30.6.2015

Zápisnica 30.6.2015

Zastupiteľstvo 3/2015

Uznesenie 9.6.2015

Zápisnica 9.6.2015

Zastupiteľstvo 2/2015

Pozvánka 9.3.2015

Uznesenie 9.3.2015

Zápisnicia 9.3.2015

Zastupiteľstvo (voľba hlavného kontrolóra obce) 2015

Uznesenie 2.3.2015

Zápisnica 2.3.2015

Zastupiteľstvo 1/2015

Pozvánka 14.01.2015
Uznesenie 14.01.2015
Zápisnica 14.01.2015

Rok 2014


3. Zastupiteľstvo rok 2014

Pozvánka 15.12.2014
Uznesenie 15.12.2014
Zápisnica 15.12.2014