Cenník poplatkov za kar, za prenájom KD, ostatné služby obce Nezbudská Lúčka, za hrobové miesto 

Cenník od 1.1.2020 OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA

Cenník poplatkov – hrobové miesto platný