KONTAKT NA OBEC

erb_400
Obec Nezbudská Lúčka
Nezbudská lúčka 130
013 24 Nezbudská Lúčka

 

Kontaktné údaje
Mobil: 0911 925 692
E-mail: obec@nezbudskalucka.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00648256
DIČ: 2020689341
Nie sme platcami DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:SK98 5600 0000 0031 9315 5001

Kompetencie:
Obec Nezbudská Lúčka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Kontakty na ďalšie inštitúcie

Druh inštitúcie Adresa                       Kontakt Web
Spoločný obecný úrad – STAVEBNÝ          

Spoločný obecný úrad stavebný,
Krasňany 285, 013 03 Varín
(areál Krasplast, s.r.o.)

Zodpovedná:
Ing. Mária Mládenková  
Telefón: 041/2858008 
Email:stavebnyurad@obeckrasnany.sk

https://www.obeckrasnany.sk/kontakt
Spoločný obecný úrad – SOCIÁLNY   Obec Gbeľany
Urbárska 366/3
013 02 Gbeľany
Zodpovedná:
Mária Chovancová,
Telefón: 0911 289 681
Email:gbelany@gbelany.eu
https://www.gbelany.eu/
Spoločný obecný úrad – ŠKOLSKÝ   

Námestie sv. Floriána 1002, Varín
(budova zdravotného strediska na poschodí)

Zodpovedná:
Mgr. Silvia Veličová,
Telefón: 0911 704 803
Email: skolskyurad@varin.sk
https://www.varin.sk/
Matričný úrad  

Námestie sv. Floriána 1002, Varín

Zodpovedná:
Darina Cvachová,
Telefón: 0911 704 776
Email: darina.cvachova@varin.sk
matrika@obecvarin.sk

https://www.varin.sk/