ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Home/ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Informácie u úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

  • za rok 2019 27,01 % celý vzorec aj s informáciou o sadzbe za uloženie odpadu nájdete TU
  • za rok 2020 – 38,17 % celý vzorec aj s informáciou o sadzbe za uloženie odpadu nájdete TU

Človek sa vzdeláva celý život, tak prečo nie aj v oblasti triedenia odpadu?

Zapojte sa aj Vy do zlepšenia kvality nášho života tým, že budete správne triediť odpad, čím sa zmierni negatívny dopad odpadov na Našu planétu. Čistota životného prostredia zlepší kvalitu našich životov a životov ďalších generácií.

Ukážte svojmu okoliu, že triedenie odpadu je „hračka“!

K správnemu triedeniu Vám pomôže plagát (viď príloha), ktorý vypracovala OZV NATUR-PACK ako jednu zo svojich vzdelávacích aktivít. Ďalšie informácie nielen o triedení odpadu nájdete na https://www.naturpack.sk.

Príloha:

NATUR PACK plagat_triedenie_typ_e


Zber batérií a akumulátorov

Recyklobox sa v obci Nezbudská Lúčka nachádza na obecnom úrade a je možné ho využiť na odovzdanie použitých batérií počas úradných hodín. 

Vzdelávací seriál „SPRÁVNA TREFA“

Na kanáli NATUR-PACK verejnosti spoločnosť Natur-pack pripravila nový vzdelávací seriál „SPRÁVNA TREFA“ určený pre širokú verejnosť, v ktorom bude postupne vysvetľovať správne triedenie jednotlivých druhov odpadov.

V prvej časti tohto seriálu sa projekt venuje nápojovým kartónom, tzv. tetrapakom, v súčasnosti nazývaným ako kompozitné obaly na báze lepenky, donedávna označovaným ako viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM). Video si môžete pozrieť po kliknutí SEM.

  1. diel – Nápojové kartónyhttps://www.youtube.com/watch?v=xpIrteXHNi0&feature=youtu.be
  2. diel – Sklohttps://www.youtube.com/watch?v=y7Cbifvdt3Y&list=PLtsMDfsimZvWgmDooicOppcrkpvZjgg_f&index=2
  3. diel – Papier a lepenkahttps://www.youtube.com/watch?v=JgsdqWcJ7Q0&list=PLtsMDfsimZvWgmDooicOppcrkpvZjgg_f&index=1
  4. diel – Kovy: https://www.youtube.com/watch?v=EznkZdnRnXk