Správy

Home/Aktuality v obci/Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

obrázok na zverejnenei

Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Žiline ODVOLÁVA čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

dňom 22.06.2018 od 06:00 hod.

 

Odvolane času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu