Správy

Home/Aktuality v obci/ODVOLANIE ČASU SO ZVÝŠENÝM NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŽIARU

ODVOLANIE ČASU SO ZVÝŠENÝM NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŽIARU

obrázok na zverejnenei

Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Žiline ODVOLÁVA čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

dňom 25.09.2018 od 06:00 hod

Odvolanie času požiarov 25.9.2018.

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu