Správy

Home/Aktuality v obci/Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

obrázok na zverejnenei

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline  odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Žilina a Bytča dňom 15.05.2018 od 06:00 hod.

Odvolanie – vznik požiaru

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu