Správy

Home/Aktuality v obci/Oznam k plánovaným leteckým prácam

Oznam k plánovaným leteckým prácam

helicopter-chopper-cartoon-illustration-funny-comic-mascot-character-38998266

OZNAM K PLÁNOVANÝM LETECKÝM PRÁCAM
s objasnením rizík od vplyvu rotorového prúdu vzduchu pri lete vrtuľníka a opatrení na zníženie rizika.

Spoločnosť TECH-MONT Helicopter company, s.r.o. informuje obyvateľov, že dňa 18.01.2021 v rozsahu 2 letov cca 30 min a následne 23-24.01.2021 v čase od 10-13:00 hod. v rozsahu 4 preletov cca 60 min v závislosti na počasí bude vykonaná práca vrtuľníkom na VVN  Stredoslovenskej Distribučnej pri montáži stožiara č.27 VVN a odvíjania vodičov VVN  v Nezbudskej Lúčke v tesnej blízkosti nehnuteľností  s č.p. 96, 97, 140, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 123, 120 a v obci Strečno  v tesnej blízkosti nehnuteľností na uliciach Lesná, Hradná s č.p. 5/2, 6, 7, 8, 771/17, 9, 12 ,13 14, 15, 10, 11, 17, 18.

Pri tejto činnosti vzniká okrem zvýšenej hlučnosti najmä silné prúdenia od rotora vrtuľníka. Prúdenie, ,,vietor,, môže dosiahnuť rýchlosť až 90 km/h. Účinkom tohto prúdenia môže dôjsť k nechcenému pohybu ľahkých, neupevnených predmetov a pri starších neošetrovaných stromoch k lámaniu vetiev. Z uvedeného dôvodu opatrenia pre zamedzenie rizika škôd a ochrany zdravia Vás žiadame o:

  • zabezpečenie/upratanie voľne ležiacich, neupevnených ľahkých predmetov-zariadení-prislušenstva v záhrade  ako napr: stojany s bielizňou, záhradné sedenia, kvetináče, slnečníky, markízy, plechy, striešky, plachty, drevené dosky, veľkoplošné drevené/plastové panely. Predmety premiestnite do uzavretých priestorov alebo na záhrade ich uložte na jednom mieste a pevne zviažte,
  • uzatvorenie okien, dverí, vrát, skleníkov a iných otvorov na domoch a priľahlých budovách a tiež vonkajších brán a bránok,
  • preverenie zakotvenia/upevnenia menších objektov ako napr: udiarní, záhradných WC, drevených plotov. V prípade ak sú tieto iba voľne položené na teréne je nutné ich ukotviť  min 3 lanami o 3 pevné body na teréne alebo o iné pevné body uchytiť,
  • demontáž krycích sietí z oplotenia v prípade ak je na plote nainštalované,
  • stiahnutie/zrolovanie teleskopických tieniacich markíz,
  • z dôvodu ochrany zdravia Vás žiadame o zákaz pohybu v blízkosti miesta výkonu leteckých prác vrtuľníkom. Nezdržiavajte sa  v  exteriéru vašej záhrady za účelom sledovania prác.
  • nepribližujte sa v exteriéri/záhrade na vzdialenosť menšiu než 50 metrov k miestu činnosti t.j. miestu výkonu prác vrtuľníkom,
  • ZOSTANTE VO VNÚTRI DOMOV A NEOTVÁRAJTE DVERE , OKNÁ POČAS LETU VRTULNÍKA.

Ďakujeme

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu