Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Dom na web

Navrhovateľ – Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, podal dňa 11.03.2021 a doplnil dňa 20.10.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín – Nezbudská Lúčka“

Celé znenie Oznámenia aj so situáciou nájdete tu:
Oznámenie o začatí územného konania Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín- Nezbudská Lúčka
Situácia

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu