Správy

Home/Aktuality v obci/Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby – Tavačová Viola

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby – Tavačová Viola

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v správnom konaní o dodatočnom povolení stavby posúdil stavbu, ktorú začal uskutočňovať stavebník

stavba : Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy rodinného domu č. s. 140
stavebník :  Viola Tavačová, M. Ilovského 433/23, 013 24 Strečno v zastúpení Ing. Daniel Drábik, Trnavská 8, 010 08 Žilina
pozemok : registra „C“ parc. č. 5066/1, 5066/2, 5067/1 kat. územie Nezbudská Lúčka.

Na základe tohto preskúmania úrad dodatočne povoľuje zrealizované stavebné práce na stavbe a určuje podmienky na dokončenie stavby.

Celé znenie Rozhodnutia nájdete tu:

Tavačová Viola – dodatočné povolenie stavby

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu