Správy

Home/Aktuality v obci/MŠ – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

MŠ – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

Oznam na zverejenenie

Správa o  výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Nezbudská Lúčka za školský rok 2019/2020.

Predkladá: Mgr. Mária Pösová, riaditeľka materskej školy

Prerokované pedagogickou radou školy dňa 28.8.2020.

Celé znenie správy: Správa o VVČ, 2019-2020

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu