Správy

Home/Aktuality v obci/UPOZORNENIE – Vypaľovanie suchých trávnatých porastov

UPOZORNENIE – Vypaľovanie suchých trávnatých porastov

zákaz vypaľovanie web

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi v z.n.p. UPOZORŇUJE občanov na:

  • ZÁKAZ vypaľovania tráv, kríkov a stromov, a taktiež na
  • ZÁKAZ zakladania ohňa v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.

Porušenie zákazu by v prípade fyzickej osoby bolo považované za priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 €. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi je možné za nedodržanie tohto zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu až do výšky 16 596 €. Viac informácií a štatistických údajov za minulý rok nájdete v prílohe: HaZZ – Upozornenie – riziko požiaru

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu