Správy

Home/Aktuality v obci/Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Horváth, Horváthová

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Horváth, Horváthová

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v územnom konaní posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby:

stavba : Novostavba rekreačnej chaty, prípojky inžinierskych sietí, žumpa
stavebník :  Ing. František Horváth a manželka Jana Horváthová
v zastúpení Alfonz Klocáň, Nábrežná 763/3, 013 24 Strečno
pozemok : registra „C“ parc. č. 5216/2, 5216/3, 5216/4, 5216/5 kat. územie Nezbudská Lúčka.

Na základe tohto posúdenie úrad vydáva Rozhodnutie o umiestnení stavby.

Celé znenie Rozhodnutia nájdete tu:

Horváth, Horváthová – územné rozhodnutie č

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu