Správy

Home/Aktuality v obci/Začiatok školského roka 2020/2021 – Základná škola s materskou školou Varín

Začiatok školského roka 2020/2021 – Základná škola s materskou školou Varín

začiatok školy - web

Základná škola s materskou  školou Ondreja  Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín

Oznam

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Ondreja  Štefku vo Varíne oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 9: 00 hodine v jednotlivých triedach.  Žiaci prvého, druhého a piateho ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi na školskom dvore. Prítomnosť detí v škole je približne do 10:30 bez ŠKD.

Slávnostná  svätá  omša bude 02. 09. 2020 o 08:00 hodine vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice  vo Varíne. Účasť je dobrovoľná,  po skončení svätej omše žiaci prídu individuálne do školy

Všetci žiaci prvý deň do školy prinesú rodičom podpísaný Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivá sú na webovej stránke školy. Pre tých, ktorí nemajú možnosť si tlačivá vytlačiť, sú k dispozícii vo vestibule školy od 25. 08. 2020 do 28. 08. 2020 v čase od 08:00 do 14:00 hod.

Prihlášku na školské  stravovanie v školskej  jedálni dostanú  žiaci  od  triednych  učiteľov. Na   stravu  je  potrebné  prihlásiť sa u triednych  učiteľov v stredu 02. 09. 2020.

Strava pre  žiakov ZŠ   bude  poskytnutá  od štvrtka 03. 09. 2020.

Zápisné lístky do  Školského  klubu detí žiaci  dostanú  od  triednych  učiteľov.

Prváci si so sebou prinesú aktovky.

Všetky informácie sú aj na webovej stránke školy.

 

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu